Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Agenda

maig
24
dc.
Curs per a operadors i mantenidors de piscines d’ús públic (inici) @ Dipsalut - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
maig 24 @ 10:00 – 13:30

L’ús de les piscines pot comportar un risc potencial per a la salut pública quan les instal·lacions no reuneixen unes característiques i condicions higieniques i sanitàries adequades, la qualitat de l’aigua dels vasos no és correcta per al bany o el tractament de l’aigua és deficitari.

Al llarg dels anys, la formació dels professionals que realitzen les operacions de manteniment s’ha mostrat com una de les eines més eficaces per garantir la seguretat dels usuaris, motiu pel qual Dipsalut aposta per garantir una oferta formativa per aquests professionals.

Aquest curs pretén donar resposta a la necessitat que els responsables de la gestió d’aquests equipaments tenen d’una formació bàsica sòlida que els permeti fer-ho amb seguretat de cara als usuaris.

Fitxa tècnica

Curs de Mantenidors de piscines d'ús públic

Curs de Mantenidors de piscines d’ús públic

 • Data: 24, 25 i 26 de maig de 2017
 • Lloc:  Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona Edifici Jaume Casademont C/ Pic de Peguera 15 17003 Girona
 • Horari: de 10.00 a 13.30 h.
 • Durada: 10,5 hores
 • Període d’inscripció: del 15 de febrer fins a cobrir les places.
 • Places: 25
 • Preu del curs per alumne: el curs és gratuït per l’alumne, però te un cost per Dipsalut de 180 euros per alumne.
 • Imparteix: Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Destinataris

 • Responsables i operadors de manteniment de piscines i/o instal·lacions aquàtiques recreatives d’ús públic. El curs està especialemnt dirigit als treballadors dels equipaments de titularitat i/o gestió municipal de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 

 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar unes pràctiques correctes d’higiene i manteniment de les instal·lacions, tot contribuint a mantenir la salut i la seguretat dels usuaris.
 • El Decret 95/2000, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, que els complementa, estableixen que el personal d’operació i manteniment de les piscines d’ús públic ha de tenir la formació necessària per poder garantir la salubritat, el funcionament i el manteniment de la instal·lació.
 • El passat 11 d’octubre es va publicar el Reial Decret 742/2013, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines amb l’objectiu d’unificar criteris en l’àmbit de tot l’Estat. Un dels canvis remarcables d’aquesta normativa és que fixa nous valors paramètrics, tant de la qualitat de l’aigua com de l’aire a les piscines cobertes, i la seva freqüència de mostreig.

Continguts

 • Normativa vigent aplicable.
 • Les propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua.
 • Característiques generals d’una piscina i el seu funcionament i manteniment.
 • Els riscos sanitaris que poden sorgir en una piscina
 • Els programes de gestió i autocontrol.
 • Els principis bàsics de salut laboral aplicables a piscines.

Professorat

 • Joan Godo Casamitjana
  Llicenciat en educació física, postgrau de Gestió i Direcció de Piscines. Director de la piscina municipal de Roses.
 • Cristina Portolés Gordillo
  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra. Tècnica superior en Salut Pública i  Responsable dela Unitat de Salut Pública de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Temari

Introducció a la piscina

 • Característiques generals
 • Característiques dels vasos
 • Equipaments serveis
 • Característiques de l’aigua
 • Tractament de l’aigua
 • Pla d’autocontrol
 • Autorització i inspecció sanitària

Riscos sanitaris

 • Perills microbiològics
 • Perills químics
 • Perills físics

L’aigua

 • Característiques fisicoquímiques de l’aigua
 • Característiques de l’aigua de piscina
 • Paràmetres fisicoquímics de l’aigua
 • Neteja de l’aigua
 • Dosificació dels desinfectants
 • Reaccions als productes clorats

Autocontrols i sistemes de registre

 • Pla de neteja i desinfecció de les installacions
 • Pla de tractament de l’aigua dels vasos
 • Pla de plagues
 • Pla d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l’aigua

Salut laboral

 • Mesures preventives del risc químic
 • Informació sobre l’etiquetatge dels productes químics
 • Productes químics utilitzats en les piscines
 • Equip de protecció individual

Part pràctica

 • Relació vasos-qualitat de l’aigua
 • Sistemes de filtració: avantatges i inconvenients
 • Tipus de desinfecció
 • Productes utilitzats per desinfectar l’aigua
 • Productes per a la regulació del PH
 • Sala de filtres riscs ambientals

Metodologia

 • Classes expositives en aquells continguts que així ho requereixin, o bé interactives, a fi de fomentar l’intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.
 • Hi haurà diverses ponències pràctiques: autocontrol, salut laboral, ús del fotòmetre (factors de correcció, calibració…) i visita a una instal·lació.

Avaluació

 • Assistència al 100% de les sessions.
 • Actitud positiva durant el curs.
 • Prova d’avaluació escrita.

Acreditació

 • Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Materials

 • Al començament del curs es lliurarà a l’alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s’utilitzaran per fer la formació de manera que puguin seguir les explicacions i prendre’n notes.

Inscripcions

 • El període d’inscripció a aquest curs s’obrirà el proper 15 de febrer de 2017.
 • La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut: http://www.dipsalut.cat/inscripcio-formacio. Podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt o bé a través de l’apartat “tramit i gestions”.
 • És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l’alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

maig
25
dj.
BAGi – Formació Business Angels 2017 @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG
maig 25 @ 16:30 – 19:30

Invertir en Startups requereix saber diferenciar els projectes viables dels que no ho son, negociar amb els emprenedors i amb altres inversors així com conèixer les diferents etapes del procés de inversió i desinversió.

Tenir més coneixements d’aquests processos es un factor clau per tal de que inversors sense experiència puguin participar en projectes d’alt potencial de creixement, mitjançant l’entrada en el capital, i comencin d’una manera efectiva i professional la seva activitat inversora.

Des de BAGi t’hem preparat una nova sessió de formació, seguint la formació ja iniciada l’any passat.

1ª Sessió: La valoració de les Start-ups

Xavier Sánchez – Dr. Administració i Gestió d’empreses i professor Associat EADA, ESADE i ESEC

 • Valoració de una Start up.
 • Valoració pre-money/post money
 • Mètodes de valoració
  • Mètodes comptables i exemple
  • Múltiples i exemple
  • Descompte fluxes de caixa i exemple

Curs Business Angels

maig
26
dv.
Lectura tesi doctoral “Carbon and nitrogen treatment in industrial wastewaters using bioelectrochemical systems” @ Auditori Jaume Casademont - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
maig 26 @ 11:00 – 12:30
Tesis Lequia tractament purins

La presència excessiva de carboni i de nitrogen en aigües residuals són un problema de contaminació ambiental arreu del món.

La presència excessiva de carboni (matèria orgànica) i de nitrogen (amoni) en aigües residuals – tant d’origen municipal com agrícola o industrial – és un problema de contaminació ambiental arreu del món. Actualment la majoria de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs) eliminen aquests compostos a través dels fangs actius i la digestió anaeròbica.  Ambdós tractaments presenten mancances rellevants: no són prou eficients per al tractament del nitrogen; comporten un cost econòmic important (1/3 del balanç energètic de l’EDAR es destina a l’aeració, indispensable per tractar l’amoni); i moltes vegades requereixen d’un tractament addicional. Per totes aquestes raons, cal explorar noves tecnologies que siguin capaces d’eliminar simultàniament el carboni i el nitrogen de les aigües residuals de manera eficient i sostenible.

Una d’aquestes tecnologies són els sistemes bioelectroquímics (en anglès, bioelectrochemical systems o BES), que en els últims deu anys han despertat un interès creixent per part de la comunitat científica internacional. Els BES combinen processos biològics i electroquímics, i es basen en reaccions d’oxidació/reducció en les quals l’alliberament/captura d’electrons d’un elèctrode està facilitada per microorganismes. En l’àmbit del tractament d’aigües residuals podrien oxidar la matèria orgànica i l’amoni, i reduir els compostos nitrogenats resultants (nitrits i nitrats) tot produint energia. D’aquesta manera, a més de depurar l’aigua de forma més eficient i sostenible, disminuiria el consum d’electricitat i s’abaratiria tot el procés. El potencial dels BES és, doncs, enorme. Tanmateix, encara cal un important treball de R+D perquè la seva implementació a escala industrial sigui una realitat.

La tesi doctoral “Carbon and nitrogen treatment in industrial wastewaters using bioelectrochemical systems” d’Anna Vilajeliu Pons s’ha centrat en l’eliminació simultània de carboni i nitrogen en BES per tractar unes aigües residuals amb un impacte mediambiental especialment significatiu a Catalunya i a moltes regions d’Europa: els purins. La investigadora ha estudiat diferents bacteris per utilitzar l’elèctrode com acceptor d’electrons (bioànode) i com a donador d’electrons (biocàtode) a fi de reduir les altes concentracions de matèria orgànica i compostos de nitrogen d’aquestes aigües. Val a dir que el treball va comptar amb el suport d’un contracte de transferència tecnològica amb l’empresa Abengoa Water. Entre els resultats obtinguts destaca un aprofundiment en el coneixement de la tecnologia i de la comunitat microbiana involucrada, l’optimització del tractament de nutrients (1.2 kg COD m-3d-1 i 370 gNm-3d-1),  la millora de l’eficiència electroquímica dels processos (5 Wm-3), i la identificació de les limitacions del sistema pel que fa a disseny i a material. Tot això ha culminat, d’una banda, en la construcció d’un sistema bioelectroquímic amb una capacitat de 65L per avaluar l’aplicabilitat de la tecnologia i, de l’altra banda, en la patent industrial WO/2015/150610 d’Abengoa Water,  de la qual quatre investigadors del LEQUIA – entre ells, l’Anna Vilajeliu – en són inventors.

En definitiva, la tesi – que ha estat dirigida pels Drs. Sebastià Puig, Maria Dolors Balaguer i Jesús Colprim del grup de recerca LEQUIA de la UdG –  ha demostrat que els sistemes bioelectroquímics poden esdevenir una tecnologia alternativa de tractament simultani de carboni i nitrogen en purins molt més econòmica i ambientalment sostenible que les actuals. La defensa, que està oberta al públic, tindrà lloc el proper divendres 26 de maig a les 11:00h al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, a l’auditori de l’edifici Jaume Casademont.

maig
30
dt.
Curs de formació per l’ús del DEA @ Dipsalut - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
maig 30 @ 10:00 – 13:00

El curs dóna els recursos necessaris per a poder utilitzar l’aparell de desfibril·lació externa i va dirigit a personal designat pels ajuntaments vinculat a la instal·lació dels desfibril·ladors fixos.

Fitxa tècnica

Catalan_AED

Desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

 • Data: 09/03/2017, 04/04/2017, 28/04/2017, 08/05/2017, 19/05/2017, 30/05/2017, 08/06/2017, 14/06/2017, 29/06/2017,
 • Lloc: Dipsalut. Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont. C/ Pic de Peguera, 15 (La Creueta) 17003 Girona
 • Hora: 10.00 a 13.00 hores
 • Durada: 3 hores
 • Període d’inscripció: del 15 de febrer fins a cobrir les places.
 • Places: 12
 • Imparteix: Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona.
 • Preu del curs: El curs és gratuït per a tots els alumnes. Us informem que el cost d’aquest curs per a Dipsalut és de 30 euros per alumne.

Objectius generals

 • Capacitar el personal perquè obtingui els coneixements i les habilitats necessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Objectius específics

 • Adquirir coneixements, estratègies i habilitats socials per ser capaços d’afrontar amb serenitat i eficàcia una situació d’urgència.
 • Familiaritzar l’alumne amb el desfibril·lador i propiciar que li perdi la por.
 • Donar a conèixer el programa “Girona, territori cardioprotegit”.

Destinataris

 • Curs adreçat a: Població de la demarcació gironina. Es prioritzaran les persones que, per les característiques de la seva feina, tinguin una alta probabilitat d’haver de fer ús dels desfibril·ladors.

Temari

 • Presentació del projecte i del curs.
 • Reconeixement d’una aturada cardiorespiratòria.
 • Maniobres bàsiques de la RCP.
 • Utilització del desfibril·lador.
 • Posició lateral de seguretat.
 • Casos pràctics d’aturada cardíaca amb utilització del DEA.

Metodologia

 • La metodologia que es proposa per al desenvolupament dels diversos continguts es basa en el paper actiu que ha de desenvolupar el participant mitjançant la recerca i l’assimilació de conceptes a partir d’un treball individual i pràctic supervisat en tot moment pel docent.
  Aquesta dinàmica de treball ha de facilitar també la creació d’actituds positives que millorin l’atenció tant al pacient com als testimonis dels incidents així com la coordinació entre els equips de treball.

Acreditació

 • Certificat d’aprofitament de la formació rebuda.

Avaluació

 • Assistència al 100% del curs.
 • Examen pràctic i teòric de coneixements adquirits.

Professorat

 • Instructors del Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona acreditats pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Inscripcions

 • El període d’inscripció al curs comença el dia 15 de febrer de 2017 i es tanca set dies abans de començar el curs o fins a cobrir les places.
  Les sol·licituds es recolliran per ordre d’inscripció.
 • Per fer la inscripció, cliqueu la pestanya de sol·licitud.

Anul·lació del curs

 • Per a la realització del curs és indispensable que hi hagi com a mínim 6 persones inscrites, en cas contrari el curs quedarà anul·lat.
maig
31
dc.
Inici Curs “Big Data i intel·ligència empresarial” @ Centre d'empreses - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
maig 31 @ 17:00 – 20:00

Detalls del curs:

El curs ofereix una visió clara que pot aportar la tecnologia Big Data en departaments i organitzacions, així com que requeriments té el seu correcte desplegament. El curs exposa que diferencia la situació actual, amb la popularització del Cloud Computing, a les caríssimes aplicacions de Big Data d’antany, que eren només assumibles per grans organitzacions.

Big Data i intel·ligència empresarial

Com beneficiar-se de la incorporació de tecnologies Big Data.

Dades del curs:

 • Big Data i intel·ligència empresarial (Girona)
 • Preu: 220€
 • Inici: 31/05/2017 | Finalització: 07/06/2017
 • Dies lectius: dilluns i dimecres
 • Horari: 17: 00h a 20: 00h
 • Durada del curs: 9 hores
 • Especialitat: Estratègies digitals
 • Tipus de formació: Seminaris
 • Modalitat: Presencial
 • Centre d’impartició: Eurecat Girona

Objectius del curs:

 • Saber identificar quins dels actuals processos dels diferents departaments d’una organització podrien beneficiar-se de la incorporació de tecnologies Big Data.
 • Conèixer els requeriments per a un desplegament reeixit tant des del punt de vista pressupostari, tecnològic, legal i organitzatiu.

Dirigit a:

 • Directius, comandaments intermedis i general persones que necessiten millor informació per a una adequada presa de decisions de cara a millorar l’acompliment en institucions i empreses, tant a nivell departamental com corporatiu.

Programa del curs:

 1. Introducció conceptual i escenaris
  – Conceptes bàsics: la potencialitat de les tècniques avançades de l’analítica de dades, i la generació de models (descriptius, predictius i prescriptius).
  – Escenaris d’aplicació, requeriments d’implantació i perfils professionals.
 2. aspectes pràctics
  – Procediments i tecnologies.
  – Característiques dels processos de decisió basats en grans conjunts de dades: Fiabilitat de les dades i els resultats.
  – Consideracions sobre privacitat i seguretat de les dades.
  – Tècniques complementàries. Gestió de dades en temps real.

Informació addicional:

 • Cursos bonificables per empreses a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (antiga Fundació Tripartita).
 • Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.
juny
2
dv.
Curs de Linkedin @ Sala de Reunions 4 - Edifici Jaume Casademont - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 2 @ 9:30 – 13:30

Linkedin és una xarxa social orientada als professionals i els negocis. Fundada als EUA el desembre de 2002 va ser presentada oficialment el maig de 2003. El principal propòsit d’aquesta xarxa és posar en contacte i establir col·laboracions entre professionals.

Curs-Linkedin

Domina la xarxa professional més important del món

Objectius del curs de LinkedIn

Amb aquest curs t’ensenyarem a comprendre què és LinkedIn i per a què serveix, a crear un perfil professional correctament, i a obrir una pàgina d’empresa a LinkedIn.

Curs dirigit a..

 • Qui tingui perfil de LinkedIn i en vulgui treure el màxim rendiment.
 • Qui encara no té un perfil de LinkedIn
 • Autònoms, pimes, empreses

*Mínim necessari d’assistents perquè es dugui a terme el curs: 4

Temari del curs de LinkedIn

Section 1 QUÉ ÉS LINKEDIN I PERQUÈ SERVEIX?
Section 2 CREACIÓ PERFIL LINKEDIN
Section 3 PARTS IMPORTANTS D’UN PERFIL A LINKEDIN
Section 4 CREAR CONTACTES, SEGUIR EMPRESES I GRUPS
Section 5 CONFIGURAR LA PRIVACITAT
juny
3
ds.
Inici Curs “Habilitats de comunicació “ @ Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 3 @ 9:00 – 14:00
Habilitats comunicatives

Aprèn aquelles habilitats que ens permeten comunicar-nos millor amb la resta de les persones.

Dades del curs:

 • Hores: 30h
 • Dates: 03/06/2017 – 15/07/2017
 • Horari: Dissabtes de 09.00h a 14.00h.

Objectiu:

 • Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
 • Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
 • Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
 • Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
 • Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències

Continguts:

 • El procés de comunicació
 • Anàlisi de la comunicació
 • Psicologia de l’interlocutor
 • Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
 • Dificultats davant el oient
 • Escolta activa
 • Comunicació no verbal

Inscripcions

 

juny
6
dt.
Curs “Acers d’alta resistència” @ Centre d'empreses - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 6 @ 8:30 – 14:30

Detalls del curs:

 • Impartir als alumnes les bases tecnològiques més importants relacionades amb les característiques dels acers d’Alta Resistència.
 • Característiques mecàniques, característiques tecnològiques, denominacions, equivalències, terminologies, comportament …
eiffel-tower

Quines són les bases tecnològiques més importants relacionades amb les característiques dels acers d’Alta Resistència?

Dades del curs:

 • Acers d’alta resistència (Girona)
 • Preu: 210€
 • Inici: 2017.06.06 | Finalització: 2017.06.06
 • Dies lectius: Dimarts
 • Horari: 08: 30h a 14: 30h
 • Durada del curs: 6 hores
 • Especialitat: Tecnologia de metalls
 • Tipus de formació: Seminaris
 • Modalitat: Presencial
 • Centre d’impartició: Girona – Eurecat Girona

Dirigit a:

 • Personal d’Oficines tècniques.
 • Enginyeries.
 • Responsables de control de qualitat.
 • Projectistes de matrius.
 • Constructors de matrius.
 • Dissenyadors de peces …

Programa del curs:

 • Descripció general dels Acers d’Alta Resistència.
 • Caracterització dels materials.
 • Principals aplicacions dels Acers UHSS i AHSS.
 • Aliatges d’Acers AHSS.
 • Efecte dels aliants a les Propietats
 • Propietats mecàniques dels UHSS i AHSS.
 • Efecte dels nous Acers en la construcció de Matrius i Motlles.
 • Introducció i explicació dels diagrames.
 • Efecte en la transformació de peces.

Informació addicional:

 • Cursos bonificables per empreses a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (antiga Fundació Tripartita).
 • Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.
Inici curs “L’alumini i els seus aliatges” @ Edifici Centre d'empreses - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 6 @ 8:30 – 14:30

Detalls del curs:

 • Capacitar els tècnics per avaluar la repercussió que té el seu procés productiu en les propietats finals del material i com es poden millorar.
L'alumini i els seus aliatges

El curs busca capacitar els tècnics per avaluar la repercussió que té el seu procés productiu en les propietats finals del material i com es poden millorar.

Dades del curs:

 • L’alumini i els seus aliatges (Girona)
 • Preu: 210
 • Inici: 2017.06.06 | Finalització: 2017.06.06
 • Dies lectius: Dimarts
 • Horari: 08: 30h a 14: 30h
 • Durada del curs: 6 hores
 • Especialitat: Tecnologia d’aliatges lleugers
 • Tipus de formació: Seminaris
 • Modalitat: Presencial
 • Centre d’impartició: Girona – Eurecat Girona

Dirigit a:

 • Tècnics i personal de fosa d’alumini que desitgin conèixer totes les possibilitats que tenen aquests aliatges.

Programa del curs:

• Introducció
• Processos d’obtenció de l’alumini primari
• Refinació d’alumini secundari
• Aliatges d’alumini i nomenclatura
• Efecte dels aliants en les propietats
• Processos de transformació
• Enduriment per deformació i recristal·lització
• Tractaments tèrmics
• Soldabilitat i processos de soldadura existents

Informació addicional:

 • Cursos bonificables per empreses a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (antiga Fundació Tripartita).
 • Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs
Inici Curs “Gestió d’equips d’R+D+i” @ Centre d'empreses - Parc Científic i Tecnològic de la UdG
juny 6 @ 17:00 – 20:00

Detalls del curs:

 • Aquest curs és un mòdul que forma part del Postgrau en gestió de projectes R+D+I, l’objectiu del qual és dotar de les eines necessàries a nivell estratègic, financer, directiu i tècnic per a la gestió integral de les diferents fases d’un projecte . A més es mostra com gestionar el procés d’innovació a l’empresa, la propietat intel·lectual i es donaran les pautes necessàries per explotar els resultats dels projectes d’investigació.
  Gestió d’equips d’R+D+i

  Com gestionar el procés d’innovació a l’empresa?

Dades del curs:

 • Gestió d’equips de R+D+I (Girona)
 • Preu: 324€
 • Inici: 06/06/2017 | Finalització: 22/06/2017
 • Dies lectius: dimarts i dijous
 • Horari: 17: 00h a 20: 30h
 • Durada del curs: 21 hores
 • Especialitat: Gestió innovació
 • Tipus de formació: Contínua i especialització
 • Modalitat: Presencial
 • Centre d’impartició: Eurecat Girona

Objectius del curs:

 • Proporcionar les capacitats essencials per preparar, dirigir i coordinar equips de treball per projectes. Adquirir les eines necessàries per gestionar equips de R+D+I i optimitzar el seu potencial a través de la comunicació, la construcció d’objectius, la motivació i els estils de direcció.

Dirigit a:

 • Directors i responsables de projectes de R+D+I.
 • Enginyers de producte i procés.
 • Personal tècnic que vulgui millorar la seva posició en el mercat de l’I+D+I industrial.

Programa del curs:

 • Introducció a la gestió de recursos humans
  • Dirigir persones en el moment actual.
  • Assumir la funció de direcció.
  • Funcions directives i socials.
  • Errors més comuns de direcció.
  • Aspectes claus per dirigir al teu equip de treball.
 • La comunicació interpersonal i la motivació
  • El procés de comunicació.
  • Comunicació verbal / Comunicació no verbal.
  • Escolta activa.
  • Què entenem per motivació.
  • Com automotivar-se.
  • Quan arriba la desmotivació.
  • Com motivar el teu equip de treball.
 • Claus d’un equip eficaç: lideratge i treball en equip
  • Lideratge: Qualitats d’un líder.
  • Estils de lideratge.
  • Funcions d’un líder.
  • Com potenciar la teva lideratge.
  • El treball en equip.
  • Com treballar en equip.
  • Com augmentar l’eficàcia d’un equip.
 • Resolució de conflictes. negociació
  • Mètodes per entendre i solucionar els conflictes interns.
  • Eines de negociació per arribar a acords.
 • Direcció de reunions
  • Crear una metodologia per a organitzar i dirigir les diferents reunions de treball i solució de problemes.

Informació addicional:

 • Cursos bonificables per empreses a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (antiga Fundació Tripartita).
 • Consultar descomptes especials per a estudiants, persones en situació d’atur, i empreses que realitzin dues o més inscripcions en un mateix curs.