Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes autonòmiques

Convocatòria d´ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat
CONVOCANT Andrena

CONVOCATÒRIA Convocatòria
d’ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat


PRESSUPOST La convocatòria 2017 té una dotació pressupostària de 30.000€.

DESCRIPCIÓ Andrena organitza una convocatòria d’ajuts per a projectes de conservació de la biodiversitat. L’àmbit temàtic són els sistemes aquàtics continentals d’aigües quietes: per exemple, estanys, basses i llacunes, aiguamolls, cassoletes, molleres, prats inundables, ullals, basses temporals…

BENEFICIARIS Poden presentar-se a aquesta convocatòria les següents organitzacions:
• Organitzacions sense ànim de lucre (associacions i fundacions)
• Centres de recerca i universitats
• Societats mercantils (empreses)

TERMINI 21/05/2017
Línia de préstecs ICF indústria
CONVOCANT ICF

CONVOCATÒRIA Línia de préstecs ICF indústria

DESCRIPCIÓ Bonificació dels interessos d’operacions de crèdit destinades al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industria. L'objectiu de la línia és incentivar la creació d'ocupació i la reactivació de l'activitat industrial

BENEFICIARIS Empreses que hagin dut a terme operacions de crèdit per autofinançar-se.

TERMINI 30/06/2017
Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa
CONVOCANT IFEM

CONVOCATÒRIA Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l´Emprenedoria Corporativa

PRESSUPOST entre50.000€ i 200.000€ per projecte

DESCRIPCIÓ Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de
garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors
corporatius.

BENEFICIARIS Petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïdessegons alguna de les formes jurídiques següents: societat
de responsabilitat limitada, societat anònima i societat limitada nova empresa. Es considerarà com a petita empresa la que ocupa
menys de 50 treballadors i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d'euros.

TERMINI 27/12/2019
Préstecs amb garantia per al finançament d´empreses d´economia social
CONVOCANT Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

CONVOCATÒRIA Préstecs amb garantia per al finançament d'empreses d'economia social

PRESSUPOST

DESCRIPCIÓEs tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament per al finançament de les empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:
Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.
Capitalització d'empreses.
Necessitats de circulant.
Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
Les societats laborals.
Les federacions de les entitats de l’economia social
Les societats agràries de transformació.
Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquesta base.
Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

TERMINI 31/12/2017