Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS A consultar al web


Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
Convocatòria Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant i Proof of Concept Grant 2017 del ERC
CONVOCANT Consell Europeu de Recerca

PROGRAMA L'ERC ha publicat el seu Programa de Treball (WP2017). La primera convocatòria a obrir és Starting Grant, per a investigadors amb una experiència postdoctoral d'entre 2 i 7 anys i que hagin demostrat ja independència científica dels seus supervisors i un alt potencial de lideratge.

CONVOCATÒRIA Convocatòria Starting Grant 2017 de la ERC

DESCRIPCIÓ Finançar projectes ambiciosos a la frontera del coneixement, en qualsevol disciplina del camp de les ciències, l'enginyeria o la docència.

BENEFICIARIS Investigadors amb una experiència postdoctoral d'entre 2 i 7 anys i que hagin demostrat ja independència científica dels seus supervisors i un alt potencial de lideratge

DATA PUBLICACIÓ 25/07/2016

TERMINI Consolidator Grant: 9/02/2017
Advanced Grant: 31/08/2017
Proof of Concept Grant 2017 del ERC: 19/01/2017, 25/04/2017 i 5/09/2017

Calls 2017: Science with and for Society
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Science with and for Society

CONVOCATÒRIA Calls 2017: Science with and for Society

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 30/08/2017
Industry 2020 in the Circular Economy
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Cross-cutting activities (Focus Areas)

CONVOCATÒRIA Industry 2020 in the Circular Economy

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 05/09/2017
Smart and sustainable cities
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Cross-cutting activities (Focus Areas)

CONVOCATÒRIA Smart and sustainable cities

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 05/09/2017
Convocatòria_DG GROWTH: organització del Programa Copernicus “Hackathon”
CONVOCANT European Commission

PROGRAMA Copernicus Hackathon Programme

CONVOCATÒRIA Convocatòria_DG GROWTH: organització del Programa Copernicus “Hackathon”

PRESSUPOST 1.200.000 €

DESCRIPCIÓ El Programa Copernicus Hackathon té per objectiu finançar l’organització de 20 hackathons (trobades de programadors/es per a desenvolupar software de forma col·laborativa) a Europa cada dos anys.

Es triarà una única organització que coordinarà el programa en nom de la Comissió Europea, ajudant a les entitats que vulguin organitzar una d’aquestes trobades de programadors/es, fent una gran difusió del programa per a maximitzar-ne l’assistència, dissenyant i organitzant el procés de selecció de hackatons i donant-los suport logístic i de secretaria. Cada trobada rebrà un ajut de 20.000 € i l’organitzador/a n’haurà de redactar un informe per a la Comissió Europea.

DATA PUBLICACIÓ 23/05/2017

TERMINI 07/09/2017.
Convocatòria_Horizon 2020: formes alternatives de finançament per a pimes innovadores
CONVOCANT European Comission

PROGRAMA Horizon 2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_Horizon 2020: formes alternatives de finançament per a pimes innovadores

PRESSUPOST 2.500.000€

DESCRIPCIÓ Millorar l’accés de pimes innovadores a formes de finançament per millorar la seva capacitat financera, facilitar l’intercanvi de bones pràctiques, el contacte amb els proveïdors de finançament, millorar la disponibilitat d’informació i el seu coneixement sobre aquestes fonts.
Les propostes han de crear una estratègia i un pla d’implementació a través de conferències, seminaris, etc. per potenciar-ne l’ús i ajudar al seu creixement en tots els Estats, així com la cooperació entre proveïdors perquè identifiquin a les PIMES més innovadores. El pla ha de tenir una durada màxima de dos anys.

DATA PUBLICACIÓ 25/04/017

TERMINI 07/09/2017.
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

CONVOCATÒRIA Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 14/09/2017
Convocatories_Fons de recerca del carbó i l´acer (RFCS): per a la millora en la producció d
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA Convocatòria RFCS-2017

PRESSUPOST 27.000.000 €

DESCRIPCIÓ Millorar els processos de producció d'acer per tal de millorar la qualitat del producte i augmentar-ne la productivitat; i reduir els costos totals de producció minera, la millora de la qualitat dels productes i la reducció dels costos d'utilització del carbó.

DATA PUBLICACIÓ 13/06/2017

TERMINI 15/09/2017
Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions de recerca i innovació (RIA)
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA Horizon 2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions de recerca i innovació (RIA)

PRESSUPOST 67.500.000 €

DESCRIPCIÓ La convocatòria està oberta per als tòpics següents: mobilitat, societat, energia, salut i producció intel·ligents; i capacitats essencials relacionades amb la fabricació de semiconductors, tecnologies, equips i materials, les tecnologies de disseny, sistemes ciberfísics, integració de sistemes intel·ligents, seguretat i vigilància.

DATA PUBLICACIÓ 22/02/2017

TERMINI 11/05/2017 i 21/09/2017
Ajuts Sklodowska-Curie 2017 a la mobilitat d’investigadors postdoctorals excel·lents
CONVOCANT Comisisó Europea

CONVOCATÒRIA Ajuts Sklodowska-Curie 2017 a la mobilitat d’investigadors postdoctorals excel·lents

DESCRIPCIÓ Ajuts a la mobilitat d’investigadors postdoctorals excel·lents que dóna suport a la seva contractació per la realització d’un projecte de recerca.
Les propostes s’han d’emmarcar sota una de les 8 àrees científiques següents: Química, ciències socials i humanitats, ciències econòmiques, ciències de la informació i enginyeria, medi ambient i ciències de la terra, ciències de la vida, matemàtiques, física.

BENEFICIARIS
 • Qualsevol nacionalitat (per les modalitats Reintegration i Global, ser nacional o resident de llarga durada de qualsevol estat membre de la UE o estat associat a l’Horizon 2020)

 • Tenir el títol de doctor o bé acreditar com a mínim 4 anys d’experiència investigadora a temps complet.

 • Mobilitat:

- Per les modalitats European (EF) i Global (GF): No haver residit més de 12 mesos en els últims 3 anys abans del tancament de la convocatòria, en el país europeu del centre d’acollida (EF) o el tercer país (GF).
- Per les modalitats Reintegration (RI) i Career Restart (CAR): No haver residit més de 36 mesos en els últims 5 anys abans del tancament de la convocatòria, en el país europeu del centre d’acollida.

DATA PUBLICACIÓ 11/04/2017

TERMINI 14/09/2017
Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions d’innovació (IA)
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA H2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions d’innovació (IA)

PRESSUPOST92.500.000 €

DESCRIPCIÓ Objectiu: finançar activitats per al desenvolupament de línies i projectes pilot, bancs de proves i demostracions per a la creació de prototips, assajos, validacions de productes a gran escala o aplicacions de caràcter comercial.
La convocatòria està oberta per als tòpics següents: mobilitat, societat, energia, salut i producció intel·ligents; i capacitats essencials relacionades amb la fabricació de semiconductors, tecnologies, equips i materials, les tecnologies de disseny, sistemes ciberfísics integració de sistemes intel·ligents, seguretat i vigilància.

DATA PUBLICACIÓ 22/02/2017

TERMINI 11/05/2017 i 21/09/2017.
Programa LIFE
CONVOCANT European Comission

PROGRAMA Programa LIFE

CONVOCATÒRIA Programa LIFE

DESCRIPCIÓ El Programa LIFE és l’instrument europeu pel medi ambient, que té per objectiu contribuir a la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada pel canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat.

Àrees temàtiques
Natura, medi ambient, biodiversitat, boscos, aigua, medi marí, aire, contaminació, sostenibilitat, químics i residus


 • Desplegament de plans de gestió de conques hidrogràfiques, de plans de gestió de residus, de plans de qualitat de l’aire, de millora de la conservació del medi natural i de la flora i la fauna salvatge;

 • Implementació d’estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com ara mitigació dels gasos d’efecte hivernacle i rutes per a una economia baixa en carboni;

 • Implementació d’estratègies en àrees especialment vulnerables (urbanes, costes, muntanyes, illes, conques fluvials, àrees propenses a la sequera ...) i preparació de plans d’inversió específics;

 • El funcionament d’entitats sense ànim de lucre capaces d’enfortir la societat civil en el diàleg mediambiental i la implementació de la política climàtica;

 • Catalitzar inversions amb grans beneficis socials i mediambientals en els sectors de la tecnologia baixa en carboni i l’eficiència dels recursos com ara, la protecció contra inundacions, el reciclatge i reutilització de l’aigua de pluja, protecció de boscos, reducció de la contaminació d’aigües i sols;

 • L’Eco-turisme.


TERMINI
Projectes tradicionals

 • Acció pel clima (mitigació del canvi climàtic; adaptació al canvi climàtic; governança i informació). Termini: 07/09/2017

 • Medi ambient i eficiència de recursos Termini: 12/09/2017

 • Medi ambient; natura i biodiversitat - Medi ambient; informació i governança ambiental. Termini: 14/09/2017

Projectes preparatoris
 • Medi ambient. Termini: 20/09/2017

Projectes integrats (1ª fase)
 • Medi ambient; acció pel clima. Termini: 26/09/2017

Projectes integrats (2ª fase)
 • Medi ambient; acció pel clima. Termini: Mitjans de març 2018

Projectes d’assistència tècnica
 • Medi ambient; acció pel clima. Termini: 07/09/2017

FET Proactive – High Performance Computing
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Future and Emerging Technologies

CONVOCATÒRIA FET Proactive – High Performance Computing

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 26/09/2017
FET-Open – Novel ideas for radically new technologies
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Future and Emerging Technologies

CONVOCATÒRIA FET-Open – Novel ideas for radically new technologies

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 27/09/2017
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

CONVOCATÒRIA Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 28/09/2017
Convocatòria_CEF Energia: infraestructures energètiques transfrontereres
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA CEF programme

CONVOCATÒRIA Convocatòria_CEF Energia: infraestructures energètiques transfrontereres

PRESSUPOST 800.000.000 €

DESCRIPCIÓ Reforçar el mercat intern europeu de l’energia i promoure la seguretat en el subministrament energètic, així com ajudar a la provisió d’energia sostenible i renovable per Europa.

BENEFICIARIS Els projectes finançats hauran de ser designats com a Projectes d’Interès Comú (PCIs) i s’avaluaran segons la seva maduresa, la dimensió transfronterera i fins a quin punt contribueixen a acabar amb l’aïllament energètic, eliminar els bloquejos energètics i a integrar les fonts renovables d’energia i desenvolupar xarxes energètiques intel·ligents. L’objectiu últim és que tinguin un impacte important a l’hora d’augmentar la competitivitat i la interoperabilitat de les xarxes d’electricitat i gas transfrontereres, en vistes a finalitzar la creació d’un mercat d’energia intern europeu.

DATA PUBLICACIÓ 05/05/2017

TERMINI 12/10/2017
Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Innovation in SMEs

CONVOCATÒRIA Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 18/10/2017
Ajuts a accions de cooperació científica en detecció d
CONVOCANT EFSA

CONVOCATÒRIA Ajuts a accions de cooperació científica en detecció d’al·lèrgens alimentaris

PRESSUPOST 375.000€

DESCRIPCIÓ L’objectiu de la convocatòria “Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals” (GP/EFSA/AFSCO/2017/03) de l’EFSA és facilitar la cooperació científica a la UE a través d’accions en l’àmbit de la detecció d’al·lèrgens en aliments, que permetin el desenvolupament de millors pràctiques i l'intercanvi de coneixements en el camp de les competències de l'EFSA.

Les propostes haurien de:

 • Desenvolupar metodologies harmonitzades per a la detecció i la quantificació d'al·lèrgens en els aliments, preferiblement en aliments altament processats, que permetin la comparació dels resultats entre laboratoris.

 • Generar dades de bona qualitat en l'obtenció de dosis mínimes (MED) i dosis mínimes observades (DAOM) per a aliments al·lèrgens subjectes a etiquetatge obligatori (excepte cacauets, ous, llet i avellanes) en els aliments que puguin provocar al·lèrgia en individus (tant en adults com en nens).


BENEFICIARIS Mínim 2 centres participants - en la llista de centres competents*) en acord amb l’article 36 del Reglament EC num.178/2002 - de 2 estats diferents (UE, Noruega o Islàndia);
*) centres competents (http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf).

DATA PUBLICACIÓ 02/05/2017

TERMINI 25/10/2017
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020