Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Convocatòries i ajudes europees

Guia del Participant a Horizon 2020
Horizon 2020 és el programa que finança projectes de recerca i innovació de diverses àrees temàtiques en el context europeu, comptant amb gairebé 80.000M € per al període 2014-2020.
Investigadors, empreses, centres tecnològics i entitats públiques tenen cabuda en aquest programa.

La Guia del Participant a Horizon 2020 li permetrà tenir informació general d'H2020 i sobre el procés de participació. Per obtenir assessorament personalitzat, els Punts Nacionals de Contacte temàtics l'ajudaran en totes les fases de la proposta.


Portal del Participant a Horizon 2020
Qualsevol empresa, universitat, centre de recerca o entitat jurídica europea que vulgui desenvolupar un projecte d'I+D+I el contingut s'adapti a les línies i prioritats establertes en algun dels pilars d'Horitzó 2020, pot presentar les seves propostes a les convocatòries del programa.

Gran part de les activitats d'aquest programa es desenvolupen mitjançant projectes en consorci , que ha d'estar constituït per almenys tres entitats jurídiques independents cadascuna d'elles establerta en un Estat membre de la Unió Europea, o Estat associat diferent.

No obstant això, hi ha algunes excepcions , com és el cas de les accions d'investigació "en les fronteres del coneixement" del Consell Europeu de Recerca (ERC), les accions de coordinació i suport i les accions de mobilitat i formació en les quals les entitats o persones físiques poden participar de forma individual.

En qualsevol cas, els plans o programes de treball de les convocatòries poden establir condicions addicionals a les esmentades, depenent de la naturalesa i objectius de l'acció a desenvolupar.

El consorci haurà de designar un dels seus membres perquè actuï com a coordinador, que serà el principal interlocutor entre els membres del consorci i la Comissió Europea.

De forma general, Horitzó 2020 concedeix als participants subvencions a fons perdut que cobreixen fins al 100% dels costos elegibles del projecte (costos directes més un 25% en concepte de costos indirectes).

En el cas de les accions d'innovació i accions de cofinançament de programes, la subvenció es limitarà a un màxim del 70% dels costos elegibles, excepte en el cas de les entitats sense ànim de lucre que el percentatge es mantindrà en el 100% .

Per sol·licitar finançament per a qualsevol projecte de R+D+I cal presentar una proposta a una convocatòria. Les convocatòries, així com tots els documents associats a la mateixa, en els quals s'indiquen els terminis i forma de presentació, es publiquen en portal del participant, a través del qual s'accedeix també al sistema electrònic de presentació de propostes.

També pots consultar totes les convocatòries dels diferents programes aquí
Instrument PIME/SME Instrument

CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA SME Instrument

CONVOCATÒRIA Instrument PIME o SME Instrument

PRESSUPOST 3.000 M€

DESCRIPCIÓ Instrument PIME o SME Instrument (en anglès) és un subprograma del vuitè Programa Marc Europeu de finançament de la R + D + I Horizon 2020, l'enfocament és exclusiu per a petites i mitjanes empreses. El finançament d'aquest subprograma s'aplicarà a tot tipus d'innovació, incloent les innovacions no tecnològiques i de serveis.
Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis, formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en fases, dirigit a donar suport a aquelles PIME tradicionals, o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-a través d'un projecte d'innovació europea.
A continuació es descriuen les diferents fases d'Instrument PIME a les que una empresa pot optar.

 • Fase 1: Concepte i avaluació de la viabilitat

 • Les PIME rebran finançament per estudiar la viabilitat científica o tècnica i el potencial comercial d'una nova idea (prova de concepte) per tal de desenvolupar un projecte innovador. Un resultat positiu d'aquesta avaluació permetrà el finançament en el marc de les fases següents.

 • Fase 2: Demostració i replicació comercial

 • Es donarà suport a la investigació i el desenvolupament centrats en les activitats de demostració (proves, prototips, estudis d'ampliació, disseny, processos innovadors pilot, productes i serveis, verificació de rendiment, etc.) i en la replicació comercial.

 • Fase 3: Comercialització

 • Aquesta fase no prestarà finançament directe a part de les activitats de suport, sinó que pretén facilitar l'accés al capital privat i a entorns facilitadors en matèria d'innovació. Es preveu establir vincles amb l'accés al finançament de risc.

  Les PIME també es beneficiaran de mesures de suport com xarxes, formació, assessorament i consells. Així mateix, aquesta part pot enllaçar-se amb mesures per promoure la contractació precomercial i la contractació de solucions innovadores.

  Cada fase estarà oberta a totes les PIME i la transició entre una fase i una altra serà inmedianta, sempre que s'hagi demostrat la necessitat de rebre finançament addicional mitjançant l'èxit en la fase anterior.

  BENEFICIARIS pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional

  TERMINIS A consultar al web


Nou servei de suport de la CE per explotació de resultats projectes VII PM i H2020
La Comissió Europea (CE) ha posat en marxa un nou servei de suport per a l'explotació dels resultats de recerca i innovació de projectes del VII Programa Marc i Horitzó 2020 que estiguin en fase d'execució. Es tracta de la iniciativa pilot anomenada "Common Exploitation Booster" els serveis són proporcionats per consideren que poden ser beneficiosos per a l'explotació dels resultats dels seus projectes.

La iniciativa compta amb quatre tipus de serveis:
 • Anàlisi dels riscos d'explotació (AER)

 • Seminaris d'estratègies d'explotació (ESS)

 • Desenvolupament de plans de negoci (BPD)

 • Esdeveniments per a la presentació de resultats a potencials inversors i usuaris (BPE)

Més informació sobre els serveis en el següent enllaç: http://exploitation.meta-group.com/
Convocatòria Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant i Proof of Concept Grant 2017 del ERC
CONVOCANT Consell Europeu de Recerca

PROGRAMA L'ERC ha publicat el seu Programa de Treball (WP2017). La primera convocatòria a obrir és Starting Grant, per a investigadors amb una experiència postdoctoral d'entre 2 i 7 anys i que hagin demostrat ja independència científica dels seus supervisors i un alt potencial de lideratge.

CONVOCATÒRIA Convocatòria Starting Grant 2017 de la ERC

DESCRIPCIÓ Finançar projectes ambiciosos a la frontera del coneixement, en qualsevol disciplina del camp de les ciències, l'enginyeria o la docència.

BENEFICIARIS Investigadors amb una experiència postdoctoral d'entre 2 i 7 anys i que hagin demostrat ja independència científica dels seus supervisors i un alt potencial de lideratge

DATA PUBLICACIÓ 25/07/2016

TERMINI Consolidator Grant: 9/02/2017
Advanced Grant: 31/08/2017
Proof of Concept Grant 2017 del ERC: 19/01/2017, 25/04/2017 i 5/09/2017

Convocatòria_Copernicus: organització del “Copernicus Incubation Programme”
CONVOCANT European Comission

PROGRAMA Copernicus Incubation Programme

CONVOCATÒRIA Convocatòria_Copernicus: organització del “Copernicus Incubation Programme”

PRESSUPOST3.450.000 €

DESCRIPCIÓObjectiu: la selecció d’un organitzador que, durant 3 anys, s’encarregarà d’escollir anualment 20 start-ups innovadores de la Unió Europea basades en els sistemes d’informació del programa Copernicus perquè rebin suport financer.
Copernicus és el programa de la Unió Europea que treballa per desenvolupar serveis d'informació europeus basats en satèl·lits d'observació terrestre. Algunes de les àrees d’aplicació d’aquests serveis són el creixement sostenible i la cura del medi ambient, l’agricultura, la salut, la gestió d’emergències o el transport i mobilitat.

DATA PUBLICACIÓ 23/02/2017

TERMINI 19/04/2017
Convocatòria COSME: oportunitats per a emprenedors/es en el marc de l´economia col·laborativa
CONVOCANT Comissió Europea

CONVOCATÒRIA Convocatòria_COSME: oportunitats per a emprenedors/es en el marc de l’economia col·laborativa

PRESSUPOST 2.000.000 €, amb un màxim de 400.000 € per projecte, amb cofinançament del 90%

DESCRIPCIÓ identificar i establir vincles amb plataformes d’economia col·laborativa, intercanviar experiències i ajudar les pimes europees i empreses socials amb alt potencial de creixement, així com altres actors rellevants, a utilitzar les possibilitats de l’economia col·laborativa.

BENEFICIARIS Els ajuts estan adreçats a consorcis d’almenys quatre estats membres de la UE formats per:

 • Pimes amb potencial de creixement i d’expansió del seu mercat per mitjà de la innovació i de l’economia col·laborativa;

 • Empreses que vulguin desenvolupar el seu model de negoci fora del seu àmbit local;

 • Emprenedors/es que puguin fer aportacions al desenvolupament de l’economia col·laborativa.


DATA PUBLICACIÓ 05/01/2017

TERMINI 20/04/2017
Internet of Things
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: European Research Infrastructures (including e-Infrastructures)


CONVOCATÒRIA Internet of Things

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 25/04/2017
Trans-national cooperation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

CONVOCATÒRIA Trans-national cooperation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 04/05/2017
Active and Assisted Living 2017
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA Active and Assisted Living

CONVOCATÒRIA Active and Assisted Living 2017

PRESSUPOST Total: 26.3M€ - ISCIII: 0.5M€ per projectes de 3 anys

DESCRIPCIÓ El Programa Active and Assisted Living té com a mission millorar la qualitat de vida de les persones grans i reforçar la base industrial en Europa a través de l'ús de les technologies de la informació i comunicació.

L’AAL dóna suport a projectes d'R+D en aquest àmbit i és una iniciativa orientada al mercat.

BENEFICIARIS Hi poden participar entitats dels següents països: Àustria, Bèlgica, Xipre, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Polònia, Portugal, Romania, Eslovènia, Suïssa, Canadà, Espanya.

Les universitats només poden participar en un consorci amb hospitals o centres de recerca en salut acreditats.

Els consorcis han de tenir mínim 3 entitats de 3 països diferents participants (de 3 a 10), amb un mínim d’un soci del sector empresarial.

DATA PUBLICACIÓ 15/02/2017

TERMINI 24/05/2017
Energy Efficiency Call 2016-2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: 'Secure, Clean and Efficient Energy'

CONVOCATÒRIA Energy Efficiency Call 2016-2017

DATA PUBLICACIÓ 19/01/2017

TERMINI 07/06/2017
INTERREG Europe
CONVOCANT Unió Europea

CONVOCATÒRIA INTERREG Europe

PRESSUPOST 145.000€ amb un cofinançament de 85% per entitats publiques i de 75% per entitats privades de la UE; les entitats de Noruega tenen un cofinançament de 50% i les entitats suïsses cal que es posin en contacte amb el seu punt nacional de contacte.

DESCRIPCIÓ 3a convocatòria d’ajuts a projectes interregionals per reforçar la R+D+i, millorar la competitivitat de les PIMEs, afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni, protegir el medi ambient i incrementar l’eficiència energètica.

El programa INTERREG Europe ha obert la 3a convocatòria per finançar projectes de cooperació interregional dins d’un dels següents 4 eixos prioritaris:

- Eix 1: Reforçar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

- Eix 2: Millorar la competitivitat de les pimes

- Eix 3: Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni

- Eix 4: Protegir el medi ambient i incrementar l’eficiència energètica

Respecte a les 2 anteriors convocatòries, que han finançat 130 propostes, els tòpics menys representats són els d’energies renovables i de gestió de l’aigua; tanmateix, el 4t eix, sobre economia circular, està infra-representat (amb menys del 20% de les propostes aprovades). Les propostes centrades en aquests tòpics són encoratjades.

BENEFICIARIS Han de participar entitats públiques i privades de mínim 3 països diferents, 2 d’ells han de ser d’estats membres de la Unió Europea.

El consorci ha d’estar liderat per una entitat pública.

És necessària la participació de les autoritats responsables dels instruments de la política de desenvolupament regional.

S’aconsella incloure també institucions i regions no representades en projectes vigents.

TERMINI 30/06/2017
Licitació_COSME: big data, Internet de les coses i ciberseguretat per a pimes
CONVOCANT European Comission

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Licitació_COSME: big data, Internet de les coses i ciberseguretat per a pimes

PRESSUPOST500.000 €

DESCRIPCIÓ investigar, identificar, dissenyar, sotmetre a prova i validar mesures específiques de suport al desenvolupament de capacitats especialitzades en aquestes matèries. Es prioritzaran aquells plans que creïn sinergies entre les habilitats desenvolupades en aquest sector i el món digital, fent servir un enfocament pragmàtic i orientat a la demanda del sector laboral. El resultat vol contribuir a reforçar l’adaptabilitat del personal de les pimes a curt i mitjà terminis.

DATA PUBLICACIÓ 19/04/2017

TERMINI 05/07/2017.
Ajuts a projectes R+i de col·laboració entre països mediterranis per projectes sobre el repte de l´aigua
CONVOCANT xarxa europea ERANETMED

PROGRAMA ERANETMED

CONVOCATÒRIA Ajuts a projectes R+i de col·laboració entre països mediterranis per projectes sobre el repte de l’aigua

PRESSUPOST
 • Total: 7.160.000,00€

 • TMINECO: 300.000,00€


DESCRIPCIÓLa xarxa europea ERANETMED "European Cooperation through ERANET joint activities and beyond" va obrir el 15 de maig una nova convocatòria per projectes transnacionals de recerca "Fostering sustainables management of resources for the economic growth of the Mediterranean region".

L'objectiu és reforçar la cooperació internacional en R+i en la zona Mediterrània i en concret a reforçar les xarxes euromediterrànies que aborden el repte de l'aigua i zones rurals i remotes de costa i interior.

BENEFICIARIS Els consorcis han de tenir mínim 3 socis de 3 països participants diferents (minim 1 estat membre UE i 1 estat soci mediterrani): Algèria, Xipre, Egipte, Alemanya, Itàlia, Jordània, Líban, Portugal, Marroc, Espanya, Tunísia, Turquia.

Les universitats i centres de recerca espanyols seran finançats pel MINECO -Agencia Estatal de Investigación- mitjançant la convocatòria APCIN 2017.

TERMINI 14/07/2017
Calls 2017: Science with and for Society
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Science with and for Society

CONVOCATÒRIA Calls 2017: Science with and for Society

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 30/08/2017
Industry 2020 in the Circular Economy
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Cross-cutting activities (Focus Areas)

CONVOCATÒRIA Industry 2020 in the Circular Economy

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 05/09/2017
Smart and sustainable cities
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Cross-cutting activities (Focus Areas)

CONVOCATÒRIA Smart and sustainable cities

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 05/09/2017
Convocatòria_Horizon 2020: formes alternatives de finançament per a pimes innovadores
CONVOCANT European Comission

PROGRAMA Horizon 2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_Horizon 2020: formes alternatives de finançament per a pimes innovadores

PRESSUPOST 2.500.000€

DESCRIPCIÓ Millorar l’accés de pimes innovadores a formes de finançament per millorar la seva capacitat financera, facilitar l’intercanvi de bones pràctiques, el contacte amb els proveïdors de finançament, millorar la disponibilitat d’informació i el seu coneixement sobre aquestes fonts.
Les propostes han de crear una estratègia i un pla d’implementació a través de conferències, seminaris, etc. per potenciar-ne l’ús i ajudar al seu creixement en tots els Estats, així com la cooperació entre proveïdors perquè identifiquin a les PIMES més innovadores. El pla ha de tenir una durada màxima de dos anys.

DATA PUBLICACIÓ 25/04/017

TERMINI 07/09/2017.
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

CONVOCATÒRIA Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 14/09/2017
Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions de recerca i innovació (RIA)
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA Horizon 2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions de recerca i innovació (RIA)

PRESSUPOST 67.500.000 €

DESCRIPCIÓ La convocatòria està oberta per als tòpics següents: mobilitat, societat, energia, salut i producció intel·ligents; i capacitats essencials relacionades amb la fabricació de semiconductors, tecnologies, equips i materials, les tecnologies de disseny, sistemes ciberfísics, integració de sistemes intel·ligents, seguretat i vigilància.

DATA PUBLICACIÓ 22/02/2017

TERMINI 11/05/2017 i 21/09/2017
Ajuts Sklodowska-Curie 2017 a la mobilitat d’investigadors postdoctorals excel·lents
CONVOCANT Comisisó Europea

CONVOCATÒRIA Ajuts Sklodowska-Curie 2017 a la mobilitat d’investigadors postdoctorals excel·lents

DESCRIPCIÓ Ajuts a la mobilitat d’investigadors postdoctorals excel·lents que dóna suport a la seva contractació per la realització d’un projecte de recerca.
Les propostes s’han d’emmarcar sota una de les 8 àrees científiques següents: Química, ciències socials i humanitats, ciències econòmiques, ciències de la informació i enginyeria, medi ambient i ciències de la terra, ciències de la vida, matemàtiques, física.

BENEFICIARIS
 • Qualsevol nacionalitat (per les modalitats Reintegration i Global, ser nacional o resident de llarga durada de qualsevol estat membre de la UE o estat associat a l’Horizon 2020)

 • Tenir el títol de doctor o bé acreditar com a mínim 4 anys d’experiència investigadora a temps complet.

 • Mobilitat:

- Per les modalitats European (EF) i Global (GF): No haver residit més de 12 mesos en els últims 3 anys abans del tancament de la convocatòria, en el país europeu del centre d’acollida (EF) o el tercer país (GF).
- Per les modalitats Reintegration (RI) i Career Restart (CAR): No haver residit més de 36 mesos en els últims 5 anys abans del tancament de la convocatòria, en el país europeu del centre d’acollida.

DATA PUBLICACIÓ 11/04/2017

TERMINI 14/09/2017
Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions d’innovació (IA)
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA H2020

CONVOCATÒRIA Convocatòria_H2020 ECSEL JU: iniciativa comuna de sistemes i components electrònics per al lideratge europeu per a accions d’innovació (IA)

PRESSUPOST92.500.000 €

DESCRIPCIÓ Objectiu: finançar activitats per al desenvolupament de línies i projectes pilot, bancs de proves i demostracions per a la creació de prototips, assajos, validacions de productes a gran escala o aplicacions de caràcter comercial.
La convocatòria està oberta per als tòpics següents: mobilitat, societat, energia, salut i producció intel·ligents; i capacitats essencials relacionades amb la fabricació de semiconductors, tecnologies, equips i materials, les tecnologies de disseny, sistemes ciberfísics integració de sistemes intel·ligents, seguretat i vigilància.

DATA PUBLICACIÓ 22/02/2017

TERMINI 11/05/2017 i 21/09/2017.
Programa LIFE
CONVOCANT European Comission

PROGRAMA Programa LIFE

CONVOCATÒRIA Programa LIFE

DESCRIPCIÓ El Programa LIFE és l’instrument europeu pel medi ambient, que té per objectiu contribuir a la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada pel canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat.

Àrees temàtiques
Natura, medi ambient, biodiversitat, boscos, aigua, medi marí, aire, contaminació, sostenibilitat, químics i residus


 • Desplegament de plans de gestió de conques hidrogràfiques, de plans de gestió de residus, de plans de qualitat de l’aire, de millora de la conservació del medi natural i de la flora i la fauna salvatge;

 • Implementació d’estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com ara mitigació dels gasos d’efecte hivernacle i rutes per a una economia baixa en carboni;

 • Implementació d’estratègies en àrees especialment vulnerables (urbanes, costes, muntanyes, illes, conques fluvials, àrees propenses a la sequera ...) i preparació de plans d’inversió específics;

 • El funcionament d’entitats sense ànim de lucre capaces d’enfortir la societat civil en el diàleg mediambiental i la implementació de la política climàtica;

 • Catalitzar inversions amb grans beneficis socials i mediambientals en els sectors de la tecnologia baixa en carboni i l’eficiència dels recursos com ara, la protecció contra inundacions, el reciclatge i reutilització de l’aigua de pluja, protecció de boscos, reducció de la contaminació d’aigües i sols;

 • L’Eco-turisme.


TERMINI
Projectes tradicionals
 • Acció pel clima (mitigació del canvi climàtic; adaptació al canvi climàtic; governança i informació). Termini: 07/09/2017

 • Medi ambient i eficiència de recursos. Termini: 12/09/2017

 • Medi ambient; natura i biodiversitat - Medi ambient; informació i governança ambiental. Termini: 14/09/2017

Projectes preparatoris
 • Medi ambient. Termini: 20/09/2017

Projectes integrats (1ª fase)
 • Medi ambient; acció pel clima. Termini: 26/09/2017

Projectes integrats (2ª fase)
 • Medi ambient; acció pel clima. Termini: Mitjans de març 2018

Projectes d’assistència tècnica
 • Medi ambient; acció pel clima. Termini: 07/09/2017

FET Proactive – High Performance Computing
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Future and Emerging Technologies

CONVOCATÒRIA FET Proactive – High Performance Computing

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 26/09/2017
FET-Open – Novel ideas for radically new technologies
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Future and Emerging Technologies

CONVOCATÒRIA FET-Open – Novel ideas for radically new technologies

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 27/09/2017
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions

CONVOCATÒRIA Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes 2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 28/09/2017
Convocatòria_CEF Energia: infraestructures energètiques transfrontereres
CONVOCANT Comissió Europea

PROGRAMA CEF programme

CONVOCATÒRIA Convocatòria_CEF Energia: infraestructures energètiques transfrontereres

PRESSUPOST 800.000.000 €

DESCRIPCIÓ Reforçar el mercat intern europeu de l’energia i promoure la seguretat en el subministrament energètic, així com ajudar a la provisió d’energia sostenible i renovable per Europa.

BENEFICIARIS Els projectes finançats hauran de ser designats com a Projectes d’Interès Comú (PCIs) i s’avaluaran segons la seva maduresa, la dimensió transfronterera i fins a quin punt contribueixen a acabar amb l’aïllament energètic, eliminar els bloquejos energètics i a integrar les fonts renovables d’energia i desenvolupar xarxes energètiques intel·ligents. L’objectiu últim és que tinguin un impacte important a l’hora d’augmentar la competitivitat i la interoperabilitat de les xarxes d’electricitat i gas transfrontereres, en vistes a finalitzar la creació d’un mercat d’energia intern europeu.

DATA PUBLICACIÓ 05/05/2017

TERMINI 12/10/2017
Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Programme Part: Innovation in SMEs

CONVOCATÒRIA Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 18/10/2017
Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA COSME

CONVOCATÒRIA Call for expression of interest to register as evaluator in the EASME database for the evaluation of tourism-related calls for

DATA PUBLICACIÓ 14/10/2015

TERMINI 31/12/2020
Horizon 2020 (2014-2020): Lideratge industrial - Innovació en les pimes - Instrument pime
CONVOCANT European Commission Research & Innovation

PROGRAMA Horizonte 2020

CONVOCATÒRIA Horizonte 2020 (2014-2020): Liderazgo industrial - Innovación en las pymes - Instrumento pyme

DESCRIPCIÓL'objectiu general d'Horitzó 2020 és contribuir a construir una economia basada en el coneixement i la innovació a l'ample de tota la Unió Europea proporcionant un finançament addicional suficient a la investigació, el desenvolupament i la innovació. Amb aquesta finalitat, el programa inclou les següents parts:

Ciència excel·lent;
Lideratge industrial;
Reptes socials;
Estenent l'excel·lència i ampliant la participació;
Ciència amb i per a la societat; i
Accions directes no-nuclears del Centre Comú d'Investigació (JRC).

DATA PUBLICACIÓ 01/01/2014

TERMINI 31/12/2020

PATRONS FUNDADORS:

MEMBRE DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: