Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Emprenedoria – start-ups

Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"
cONVOCANT ”la Caixa”

CONVOCATÒRIA Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"

>DESCRIPCIÓ La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” es concreta en el recolzament als joves
emprenedors a través d’una ajuda destinada a sufragar una part de la quota de cotització a la
Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos a partir del
sèptim mes des de l’alta a la Tarifa Plana, com a continuació i complement a la “Tarifa Plana
50” per autònoms joves que ofereix el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

AJUDA La quantia mensual de l’ajuda als interessats és de 75 Euros, durant 6 mesos com a màxim.
A aquestes quantitats se’ls hi aplicarà la retenció que correspongui del Impost sobre la renta de
les persones físiques. En el cas de que el beneficiari no indiqui el contrari, s’aplicarà una
retenció del 19%.

TERMINI L’ajuda quedarà subjecta a la disponibilitat del fons.
Cleantech Camp
CONVOCANT Cleantech Camp

CONVOCATÒRIA Cleantech Camp

DESCRIPCIÓ Cleantech Camp és un programa de suport a l'emprenedoria en el camp de les energies netes amb l'objectiu de transformar els projectes en realitats empresarials. Busquem solucions amb un alt potencial d'impacte i els donem suport en la transferència tecnològica al mercat.

PREMI 20.000€, 10.000€ i 5000€
Els participants tenen accés a uns recursos d'alt valor:
  • Seguiment continu del projecte per part de mentors especialitzats.

  • Formació especialitzada i tallers pràctics per desenvolupar el projecte amb experts del sector.

  • Espai d'incubació a Barcelona Activa, i en la cambra de municipal de Lisboa i espai per a sessions en l'espai InnovaHub de Gas Natural a Barcelona.

  • Visibilitat i contactes internacionals, el programa es realitza parcialment entre Barcelona i Lisboa.

  • Despeses de viatge inclosos en el programa.


TERMINI 26/03/2017
Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol
CONVOCATÒRIA Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol

>DESCRIPCIÓ Presenta la teva proposta sobre energia o mobilitat i obtingues

PREMI Suport econòmic, assessorament per part d'un equip de mentors, formació adequada a les teves necessitats i accés a potencials inversors.

TERMINI 31/03/2017
South Summit startup competition
PROGRAMA South Summit

CONVOCATÒRIA South Summit startup competition

>DESCRIPCIÓ South Summit obre una nova convocatòria a la recerca de les 100 startups més disruptives; tant és d'on provinguin i de quin sector, l'objectiu és construir una comunitat global i una plataforma dissenyada per reunir Startups, Inversors i empreses innovadores.

TERMINI 31/05/2017
#TALENTODIGITAL
PROGRAMA #TALENTODIGITAL

CONVOCATÒRIA #TALENTODIGITAL

>DESCRIPCIÓ #TalentoDigital busca incentivar i impulsar les idees, la creativitat i el talent dels emprenedors en relació amb projectes, conceptes o idees digitals. Addicionalment als dos guanyadors, hi haurà diversos guanyadors el premi consistirà en l'acceleració dels seus projectes o idees. Les empreses, acceleradores i incubadores que formin part del jurat, podran triar un nombre indeterminat de projectes per 2 ser impulsats o desenvolupats pels seus equips, prèvia acceptació dels participants.

PREMI 01/09/2017

TERMINI Hi haurà dos premis consistents en 15.000 € cada un.
Erasmus for Young entrepeneurs
PROGRAMA Erasmus for Young entrepeneurs

CONVOCATÒRIA Erasmus per a Joves Emprenedors

DESCRIPCIÓ L'Erasmus per a Joves Emprenedors és un programa d'intercanvis que ofereix a emprenedors novells i persones que volen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants