Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Emprenedoria – start-ups

Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"
cONVOCANT ”la Caixa”

CONVOCATÒRIA Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"

>DESCRIPCIÓ La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” es concreta en el recolzament als joves
emprenedors a través d’una ajuda destinada a sufragar una part de la quota de cotització a la
Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos a partir del
sèptim mes des de l’alta a la Tarifa Plana, com a continuació i complement a la “Tarifa Plana
50” per autònoms joves que ofereix el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

AJUDA La quantia mensual de l’ajuda als interessats és de 75 Euros, durant 6 mesos com a màxim.
A aquestes quantitats se’ls hi aplicarà la retenció que correspongui del Impost sobre la renta de
les persones físiques. En el cas de que el beneficiari no indiqui el contrari, s’aplicarà una
retenció del 19%.

TERMINI L’ajuda quedarà subjecta a la disponibilitat del fons.
South Summit startup competition
PROGRAMA South Summit

CONVOCATÒRIA South Summit startup competition

>DESCRIPCIÓ South Summit obre una nova convocatòria a la recerca de les 100 startups més disruptives; tant és d'on provinguin i de quin sector, l'objectiu és construir una comunitat global i una plataforma dissenyada per reunir Startups, Inversors i empreses innovadores.

TERMINI 31/05/2017
#TALENTODIGITAL
PROGRAMA #TALENTODIGITAL

CONVOCATÒRIA #TALENTODIGITAL

>DESCRIPCIÓ #TalentoDigital busca incentivar i impulsar les idees, la creativitat i el talent dels emprenedors en relació amb projectes, conceptes o idees digitals. Addicionalment als dos guanyadors, hi haurà diversos guanyadors el premi consistirà en l'acceleració dels seus projectes o idees. Les empreses, acceleradores i incubadores que formin part del jurat, podran triar un nombre indeterminat de projectes per 2 ser impulsats o desenvolupats pels seus equips, prèvia acceptació dels participants.

PREMI 01/09/2017

TERMINI Hi haurà dos premis consistents en 15.000 € cada un.
Erasmus for Young entrepeneurs
PROGRAMA Erasmus for Young entrepeneurs

CONVOCATÒRIA Erasmus per a Joves Emprenedors

DESCRIPCIÓ L'Erasmus per a Joves Emprenedors és un programa d'intercanvis que ofereix a emprenedors novells i persones que volen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants