Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Emprenedoria – start-ups

Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"
cONVOCANT ”la Caixa”

CONVOCATÒRIA Ajudes a joves autònoms de La Obra social "La Caixa"

>DESCRIPCIÓ La col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” es concreta en el recolzament als joves
emprenedors a través d’una ajuda destinada a sufragar una part de la quota de cotització a la
Seguretat Social en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant sis mesos a partir del
sèptim mes des de l’alta a la Tarifa Plana, com a continuació i complement a la “Tarifa Plana
50” per autònoms joves que ofereix el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

AJUDA La quantia mensual de l’ajuda als interessats és de 75 Euros, durant 6 mesos com a màxim.
A aquestes quantitats se’ls hi aplicarà la retenció que correspongui del Impost sobre la renta de
les persones físiques. En el cas de que el beneficiari no indiqui el contrari, s’aplicarà una
retenció del 19%.

TERMINI L’ajuda quedarà subjecta a la disponibilitat del fons.
Programa d´Immersió 2017 a Boston
PROGRAMA Richi Social Entrepreneurs

CONVOCATÒRIA Programa d'Immersió 2017 a Boston

>DESCRIPCIÓ Si tens un startup del sector de la salut, estàs en un grup de recerca de la universitat o de l'hospital, dels quals l'activitat principal és la recerca, tens la oportunitat d'explorar el millor món de l'àmbit de la biotecnologia a Boston i, a més a més, de conèixer experts d'innovació de la regió que t'ajudaran a que el teu projecte pugi al següent nivell.

PREMI Explorar el millor món de l'àmbit de la biotecnologia, a cost 0 de participació, i tenir l'oportunitat excepcional d'iniciar contactes amb Gebro.

TERMINI 17/11/2017
#TALENTODIGITAL
PROGRAMA #TALENTODIGITAL

CONVOCATÒRIA #TALENTODIGITAL

>DESCRIPCIÓ #TalentoDigital busca incentivar i impulsar les idees, la creativitat i el talent dels emprenedors en relació amb projectes, conceptes o idees digitals. Addicionalment als dos guanyadors, hi haurà diversos guanyadors el premi consistirà en l'acceleració dels seus projectes o idees. Les empreses, acceleradores i incubadores que formin part del jurat, podran triar un nombre indeterminat de projectes per 2 ser impulsats o desenvolupats pels seus equips, prèvia acceptació dels participants.

PREMI 01/09/2017

TERMINI Hi haurà dos premis consistents en 15.000 € cada un.
Erasmus for Young entrepeneurs
PROGRAMA Erasmus for Young entrepeneurs

CONVOCATÒRIA Erasmus per a Joves Emprenedors

DESCRIPCIÓ L'Erasmus per a Joves Emprenedors és un programa d'intercanvis que ofereix a emprenedors novells i persones que volen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants