Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

Càtedra de Promoció de la Salut

L’any 2008 la Universitat de Girona i DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, van acordar la creació de la Càtedra la Promoció de la Salut, primera a Catalunya i a l’Estat Espanyol.
D’aquesta manera la Universitat de Girona fou pionera a nivell nacional en la creació d’una Càtedra en l’àmbit de la Promoció de la Salut. Des d’aleshores l’estructura es destaca pel seu dinamisme i per la voluntat de mantenir-se com a referent de qualitat en aquesta branca del coneixement.

La Càtedra de Promoció de la Salut fomenta la transferència del coneixement i la recerca en relació a la Promoció de la Salut. Des de la Càtedra s’organitzen jornades, seminaris i cursos de promoció de la salut, s’actua de punt de trobada entre institucions i empreses sanitàries i es porta a terme una tasca de sensibilització i assessorament als professionals.

La Càtedra s’erigeix així com un actiu fonamental en l’àmbit gràcies a la seva posició pionera i de lideratge. La seva missió és la de facilitar i gestionar la creació, transferència i divulgació de coneixement i esdevenir un escenari de formació tècnica i professional a través de la docència, la investigació i la difusió del saber.

El funcionament de la Càtedra de Promoció de la Salut està regulat pel conveni signat per la presidència de DIPSALUT i el rectorat de la Universitat de Girona. El conveni vigent avarca el període 2011-2014.

Objectius

Reptes de futur


Telèfon/s: 972414729 - 972414730

Persona de contacte: Dolors Juvinyà

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta D)
(17003 Girona)

catedrapromociosalut@udg.edu
www.udg.edu/catedrapromociosalut